Clip đã bị xóa!

Tìm hiểu 6 tàu tên lửa Việt Nam đặt từ Nga

Tìm hiểu 6 tàu tên lửa Việt Nam đặt từ Nga
gau_con01

Ngày đăng 10-11-2011

Video giới thiệu những tính năng cơ bản của tàu tên lửa Projekt 1241.8 Molnya mà Việt Nam đặt đóng 6 chiếc từ Nga.