Clip đã bị xóa!

Tìm hiểu lịch sử chùa Trăm Gian

Tìm hiểu lịch sử chùa Trăm Gian
nguyenvu2010

Ngày đăng 30-08-2012

Chùa Trăm Gian Di tích cấp quốc gia thuộc thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ - Hà Nội.