Tìm hiểu lịch sử chùa Trăm Gian

Đăng ngày 30-08-2012
Chùa Trăm Gian Di tích cấp quốc gia thuộc thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ - Hà Nội.

Bình luận (0)