Sorry, this video is not available in your country.

Tìm hiểu lịch sử chùa Trăm Gian

Tags: Tìm hiểu lịch sử chùa Trăm Gian

Đăng ngày 30-08-2012

Chùa Trăm Gian Di tích cấp quốc gia thuộc thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ - Hà Nội.

Bình luận (0)