Sorry, this video is not available in your country.

Tìm hiểu ngọn nguồn sông mê công (Phim tài liệu VTV4)

smallwitch

Tags: VTV4, phim tài liệu, Mê Kông kí sự

Đăng ngày 12-11-2007

Hãy cùng tìm hiểu về sông Mê Công

Bình luận (0)