Sorry, this video is not available in your country.

Tìm hiểu thêm về Nhã nhạc cung đình Huế

Tin trong nước

Tags: Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn, Nhã nhạc cung đình Huế, du lịch Việt Nam

Đăng ngày 23-09-2008

Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn

Bình luận (2)