Clip đã bị xóa!

Tìm hiểu về hiệu ứng nhà kính

Tìm hiểu về hiệu ứng nhà kính
tv_vg

Ngày đăng 11-06-2009

Phim tài liệu lần này giới thiệu cho chúng ta biết thêm về hiệu ứng nhà kính