Sorry, this video is not available in your country.

Tìm hiểu về hiệu ứng nhà kính

Tags: Tìm hiểu về hiệu ứng nhà kính, hieu ung nha kinh

Đăng ngày 11-06-2009

Phim tài liệu lần này giới thiệu cho chúng ta biết thêm về hiệu ứng nhà kính

Bình luận (1)