Clip đã bị xóa!

Tin bão gần bờ cơn bão số 10

Tin bão gần bờ cơn bão số 10
vietnam.today

Ngày đăng 17-11-2008

Ngày 16/11/2008 áp thấp nhiệt đới đã chuyển thành bão