Tin bão gần bờ cơn bão số 10

Đăng ngày 17-11-2008
Ngày 16/11/2008 áp thấp nhiệt đới đã chuyển thành bão

Bình luận (1)