Sorry, this video is not available in your country.

Tin bão gần bờ cơn bão số 10

Tin trong nước

Tags: Bão, số 10, lũ lụt, bão lũ, bão gần bờ

Đăng ngày 17-11-2008

Ngày 16/11/2008 áp thấp nhiệt đới đã chuyển thành bão

Bình luận (1)