Clip đã bị xóa!

Tin bão gần bờ cơn bão số 6

Tin bão gần bờ cơn bão số 6
vietnam.today

Ngày đăng 24-09-2008

Thời sự ngày 23/09/2008