Sorry, this video is not available in your country.

Tin bão gần bờ cơn bão số 6

Tin trong nước

Tags: VTV1, thời sự, Tin bão gần bờ, cơn bão số 6

Đăng ngày 24-09-2008

Thời sự ngày 23/09/2008

Bình luận (0)