Tin bão gần bờ cơn bão số 6

Đăng ngày 24-09-2008
Thời sự ngày 23/09/2008

Bình luận (0)