Sorry, this video is not available in your country.

Tin bão khẩn cấp - Cơn bão số 10

Tin trong nước

Tags: Cơn bão số 10, khí tượng thủy văn

Đăng ngày 10-10-2009

Trưa ngày 9/10 cơn bão số 10 đã chính thức quay lại biển Đông. Để tránh được những hậu quả do cơn bão gây ra cần theo dõi những bản tin dự báo thường xuyên

Bình luận (0)