Clip đã bị xóa!

Tin bão khẩn cấp - Cơn bão số 10

Tin bão khẩn cấp - Cơn bão số 10
vietnam.today

Ngày đăng 10-10-2009

Trưa ngày 9/10 cơn bão số 10 đã chính thức quay lại biển Đông. Để tránh được những hậu quả do cơn bão gây ra cần theo dõi những bản tin dự báo thường xuyên