Tin bão khẩn cấp cơn bão số 6

Đăng ngày 05-11-2007
thời sự ngày 05/11

Bình luận (1)