Clip đã bị xóa!

Tin bão xa
vietnam.today

Ngày đăng 01-10-2008

Chào buổi sáng ngày 01/10/2008