Sorry, this video is not available in your country.

Tin bão xa

Tin trong nước

Tags: Bão số 7, bão xa, bão biển khơi

Đăng ngày 01-10-2008

Chào buổi sáng ngày 01/10/2008

Bình luận (0)