Sorry, this video is not available in your country.

Tin cơn bão số 8 trên biển Đông

Tin trong nước

Tags: Tin cơn bão số 8 trên biển Đông, thời tiết

Đăng ngày 14-09-2009

Tin cơn bão số 8 trên biển Đông

Bình luận (0)