Clip đã bị xóa!

Tin cơn bão số 8 trên biển Đông

Tin cơn bão số 8 trên biển Đông
vietnam.today

Ngày đăng 14-09-2009

Tin cơn bão số 8 trên biển Đông