Sorry, this video is not available in your country.

Tin thời sự Quốc tế Thế Giới Ngày Qua -HTV7

ThichNguyen

Tags: The Gioi Ngay Qua

Đăng ngày 08-07-2008

"Khi chúng ta đang say giấc, điều gì đã xảy ra trên Thế Giới". Hãy đón xem lúc 6:00 -6:25 mỗi sáng trên kênh HTV7.

Bình luận (0)