Tin thời sự Quốc tế Thế Giới Ngày Qua -HTV7

Đăng ngày 08-07-2008
"Khi chúng ta đang say giấc, điều gì đã xảy ra trên Thế Giới". Hãy đón xem lúc 6:00 -6:25 mỗi sáng trên kênh HTV7.

Bình luận (0)