Clip đã bị xóa!

Tin tức về tình hình an ninh trật tự (Bản tin 113 ngày 13/ 11/ 2007)

Tin tức về tình hình an ninh trật tự (Bản tin 113 ngày 13/ 11/ 2007)
smallwitch

Ngày đăng 15-11-2007

Tóm lược lại tình hình an ninh trật tự diễn ra trong ngày.