Tin tức về tình hình an ninh trật tự (Bản tin 113 ngày 13/ 11/ 2007)

Đăng ngày 15-11-2007
Tóm lược lại tình hình an ninh trật tự diễn ra trong ngày.

Bình luận (1)