Sorry, this video is not available in your country.

Tin tức về tình hình an ninh trật tự (Bản tin 113 ngày 13/ 11/ 2007)

smallwitch

Tags: VTC1, Bản tin 113, 1311, an ninh trật tự

Đăng ngày 15-11-2007

Tóm lược lại tình hình an ninh trật tự diễn ra trong ngày.

Bình luận (1)