Clip đã bị xóa!

'Tình dục nơi công cộng' của Teen Trung Quốc

'Tình dục nơi công cộng' của Teen Trung Quốc
A_Lo_Xo

Ngày đăng 27-09-2008

Tuy xã hội Trung Quốc hiện nay Khổng Giáo còn tác động rất lớn, nhưng bộ phận giới trẻ mà điển hình là 8x và 9x đang bị Tây hóa rất nhiều, với lối nghĩ cực thoáng về tình dục, với họ nhu cầu tình dục so với nhu cầu ăn uống hàng ngày không khác nhau là mấy…