Sorry, this video is not available in your country.

Tình mãi mong chờ - Ly Nhuoc Dong - Nham Hien Te

longphithanh

Tags: Tình mãi mong chờ, Tinh mai mong cho, Lý Nhược Đồng, Ly Nhuoc Dong, Nham Hien Te, Thần điêu đại hiệp

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 23-05-2007

Slide ảnh của Lý Nhược Đồng
Bài hát: Tình mãi mong chờ - do Nham Hien Te trình bày bằng tiếng Hoa

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận