Tình mãi mong chờ - Ly Nhuoc Dong - Nham Hien Te

Đăng ngày 23-05-2007
Slide ảnh của Lý Nhược Đồng
Bài hát: Tình mãi mong chờ - do Nham Hien Te trình bày bằng tiếng Hoa

Bình luận (5)