Clip đã bị xóa!

Tình mãi mong chờ - Ly Nhuoc Dong - Nham Hien Te

Tình mãi mong chờ - Ly Nhuoc Dong - Nham Hien Te
longphithanh

Ngày đăng 23-05-2007

Slide ảnh của Lý Nhược Đồng Bài hát: Tình mãi mong chờ - do Nham Hien Te trình bày bằng tiếng Hoa