Tình nhớ - Trịnh Công Sơn.

Đăng ngày 07-10-2008
Clip trong chương trình Thay lời muốn nói tháng 02/2008.

Bình luận (0)