Clip đã bị xóa!

Tình nhớ - Trịnh Công Sơn.

Tình nhớ - Trịnh Công Sơn.
Skeleton3108

Ngày đăng 07-10-2008

Clip trong chương trình Thay lời muốn nói tháng 02/2008.