Sorry, this video is not available in your country.

Tình nhớ - Trịnh Công Sơn.

Skeleton3108

Tags: tcs, trịnh công sơn, quỳnh lan, tình nhớ, tlmn, thay lời muốn nói.

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 07-10-2008

Clip trong chương trình Thay lời muốn nói tháng 02/2008.

Bình luận (0)