Sorry, this video is not available in your country.

Tinh võ môn (Lý tiểu long) - Tập 2

Tags: Tinh võ môn, Fist of fury, tinh vo mon, Lý tiểu long, ly tu long, võ thuật, kungfu

Đăng ngày 04-11-2008

Tinh võ môn (Lý tiểu long) - Tập 2

Một phim võ thuật cực hay của lý tiểu long.

Bình luận (2)