Sorry, this video is not available in your country.

Tổ quốc nhìn từ biển

chung_pro

Tags: Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.

Đăng ngày 10-06-2011

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi

Bình luận (1)

  • tanhyvong 5 năm trước

    thiet la cam dong wa' di http://nangmuithammy.com/adv/252.html http://nangmuithammy.com/adv/224.html http://nangmuithammy.com/adv/211.html http://nangmuithammy.com/adv/227.html http://nangmuithammy.com/adv/210.html http://nangmuithammy.com/adv/213.html http://nangmuithammy.com/adv/219.html http://nangmuithammy.com/adv/231.html http://nangmuithammy.com/adv/242.html http://nangmuithammy.com/adv/246.html

    Trả lời Đánh dấu Spam