Sorry, this video is not available in your country.

Toàn cảnh thế giới

Lê Hữu Phi

Tags: thời sự, tin tức, những sự kiện

Đăng ngày 01-10-2007

những vẫn đề nội cộm đang diễn ra trên thế giới

Bình luận (1)