Sorry, this video is not available in your country.

[Tôi Dám Hát] Tập 12 (1/4)

Tôi Dám Hát

Tags: Tôi dám hát, sĩ thanh, trang pháp, Trấn Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh

Đăng ngày 12-09-2013

Gameshow: Tôi dám hát - Tập 12
MC: Tùng Leo
Người chơi: Sĩ Thanh - Trang Pháp
BGK: Trấn Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh