Sorry, this video is not available in your country.

[Tôi Dám Hát] Tập 2 (2/4)

Tôi Dám Hát

Tags: tôi dám hát, gameshow cảm giác mạnh, cuộc thi hát, trấn thành

Đăng ngày 04-07-2013

Gameshow: Tôi dám hát - Tập 2
MC: Tung Leo
BGK: Trần Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh