[Tôi Dám Hát] Tập 2 (2/4)

Đăng ngày 04-07-2013
Gameshow: Tôi dám hát - Tập 2
MC: Tung Leo
BGK: Trần Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh

Bình luận (0)