Clip đã bị xóa!

[Tôi Dám Hát] Tập 2 (2/4)

[Tôi Dám Hát] Tập 2 (2/4)
showtoidamhat

Ngày đăng 04-07-2013

Gameshow: Tôi dám hát - Tập 2 MC: Tung Leo BGK: Trần Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh