Sorry, this video is not available in your country.

[Tôi Dám Hát] Tập 3 (1/4)

Tôi Dám Hát

Tags: tôi dám hát, gameshow cảm giác mạnh, cuộc thi hát, trấn thành, tập 3

Đăng ngày 11-07-2013

Gameshow: Tôi dám hát - Tập 3
MC: Tung Leo
BGK: Trần Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh