Clip đã bị xóa!

[Tôi Dám Hát] Tập 3 (1/4)

[Tôi Dám Hát] Tập 3 (1/4)
showtoidamhat

Ngày đăng 11-07-2013

Gameshow: Tôi dám hát - Tập 3 MC: Tung Leo BGK: Trần Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh