Sorry, this video is not available in your country.

[Tôi Dám Hát] Tập 4 (1/3)

Tôi Dám Hát

Tags: tôi dám hát, gameshow mạo hiểm, show, trấn thành

Đăng ngày 18-07-2013

Gameshow: Tôi dám hát - Tập 4
MC: Tung Leo
BGK: Trần Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh