Clip đã bị xóa!

[Tôi Dám Hát] Tập 4 (1/3)

[Tôi Dám Hát] Tập 4 (1/3)
showtoidamhat

Ngày đăng 18-07-2013

Gameshow: Tôi dám hát - Tập 4 MC: Tung Leo BGK: Trần Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh