Clip đã bị xóa!

[Tôi Dám Hát] Tập 6 (4/4)

[Tôi Dám Hát] Tập 6 (4/4)
showtoidamhat

Ngày đăng 01-08-2013

Gameshow: Tôi dám hát - Tập 6 MC: Tung Leo BGK: Trần Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh