Sorry, this video is not available in your country.

[Tôi Dám Hát] Tập 7 (1/4)

Tôi Dám Hát

Tags: tôi dám hát tập 6, gameshow mạo hiểm, show, trấn thành

Đăng ngày 08-08-2013

Gameshow: Tôi dám hát - Tập 7
MC: Tung Leo
BGK: Trần Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh