Sorry, this video is not available in your country.

[Tôi Dám Hát] Tập 8 (1/4)

Tôi Dám Hát

Tags: tôi dám hát tập 8, gameshow mạo hiểm, show, trấn thành, Tâm Tít, Phương Linh

Đăng ngày 15-08-2013

Gameshow: Tôi dám hát - Tập 8
MC: Tùng Leo
BGK: Trần Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh