Clip đã bị xóa!

[Tôi Dám Hát] Tập 8 (1/4)

[Tôi Dám Hát] Tập 8 (1/4)
showtoidamhat

Ngày đăng 15-08-2013

Gameshow: Tôi dám hát - Tập 8 MC: Tùng Leo BGK: Trần Thành, Dương Khắc Linh, Lê Khánh