Sorry, this video is not available in your country.

Tôm dùng càng búng nát vỏ sò

Hoàng Anh Sơn

Tags: tôm, bể, Tôm dùng càng búng nát vỏ sò

Đăng ngày 05-05-2012

Sức mạnh của càng:D

Bình luận (0)