Clip đã bị xóa!

Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện

Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện
vietnam.today

Ngày đăng 08-04-2009

Đã thành thông lệ hàng năm cứ đến ngày 7/4 - ngày sức khỏe thế giới thì đoàn viên, thanh niên Việt Nam lại đi hiến máu tình nguyện