Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện

Đăng ngày 08-04-2009
Đã thành thông lệ hàng năm cứ đến ngày 7/4 - ngày sức khỏe thế giới thì đoàn viên, thanh niên Việt Nam lại đi hiến máu tình nguyện

Bình luận (0)