Sorry, this video is not available in your country.

Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện

Tin trong nước

Tags: Hiến máu tình nguyện, Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện

Đăng ngày 08-04-2009

Đã thành thông lệ hàng năm cứ đến ngày 7/4 - ngày sức khỏe thế giới thì đoàn viên, thanh niên Việt Nam lại đi hiến máu tình nguyện

Bình luận (0)