Sorry, this video is not available in your country.

Tổng hợp các tin tức thể thao diễn ra trong ngày (Bản tin thể thao trưa ngày 13/ 11/ 2007)

smallwitch

Tags: VTC1, Bản tin thể thao trưa 1311, tin thể thao

Đăng ngày 15-11-2007

Giúp bạn điểm những thông tin chính về các sự kiện thể thao

Bình luận (1)