Sorry, this video is not available in your country.

Tổng hợp các ứng dụng hay sau khi Jailbreak - Phần 3

Tags: ứng dựng, IOS, Iphone, Jailbreak

Đăng ngày 26-07-2013

với những ứng dụng này bạn cói thể thao tác được trên iphone giống như đang làm việc với Pc vậy

Bình luận (0)