Tổng hợp một số đòn võ trong VOVINAM

Đăng ngày 24-06-2008
Người Việt nên có cái nhìn tốt hơn về Vovinam, hãy xem đoạn phhim biểu diễn, biết đâu bạn sẽ thích Vovinam hơn. Cám ơn

Bình luận (7)