Clip đã bị xóa!

Tổng hợp quảng cáo VIM Việt Nam

Tổng hợp quảng cáo VIM Việt Nam
qcvim

Ngày đăng 19-11-2012

Đây là một Video Tổng hợp quảng cáo VIM Việt Nam. Video quảng cáo VIM này có ý nghĩa: Hãy giữ gìn vệ sinh của gia đình mình để khỏi sự tấn công của vi khuẩn trong nhà của bạn. Hãy Like trang fanpage này để cập nhật những quảng cáo VIM mới nhất nhé mọi người: http://www.facebook.com/quangcaovim2012