Clip đã bị xóa!

Tổng hợp tai nạn máy bay.

huytsao

14,216

Tags: tai nạn

Đăng ngày 04-10-2007

Oh, My God !!!

Bình luận (2)