Sorry, this video is not available in your country.

Top 10 bàn thắng đẹp nhất của Gerrard

Tags: top 10, Gerrard, Liverpool

Đăng ngày 20-02-2008

Đội trưởng Liverpool

Bình luận (1)