Top 10 bàn thắng đẹp nhất của Gerrard

Đăng ngày 20-02-2008
Đội trưởng Liverpool

Bình luận (1)