Trái đất có thể lâm nguy vào năm 2182

Đăng ngày 03-08-2010
Các nhà khoa học cảnh báo một thiên thạch khổng lồ có thể lao trúng địa cầu sau 172 năm nữa.

Bình luận (1)