Clip đã bị xóa!

Trái tim người lính (Thể hiện : Ngọc Anh)

Trái tim người lính (Thể hiện : Ngọc Anh)
karik

Ngày đăng 24-12-2009

Ca khúc chính trong bộ phim "Trái tim người lính" (Điện ảnh chiều thứ bảy)