Clip đã bị xóa!

Trái tim nhân hậu P1
Kiddyland

Ngày đăng 27-02-2009

Mùa đông tuyết rơi trắng xoá. Đang chơi vui cùng nhóm bạn, SôLi nhìn thấy một chú chó con dễ thương. Đem về nhà nuôi nhưng bố không cho phép, SôLi đã đồng ý trả chú chó lại cho người chủ đích thực của nó. Nhưng trong thâm tâm SôLi, cô bé chỉ mong không có ai nhận đề chú chó lại được về với SôLi...