Trailer: Võ say kinh điển

Đăng ngày 02-06-2011
Trích đoạn Thành Long múa võ say trong ““Drunken Monkey in the Tiger's Eyes”.

Bình luận (1)