Clip đã bị xóa!

Trailer: Võ say kinh điển

Trailer: Võ say kinh điển
tv_vg

Ngày đăng 02-06-2011

Trích đoạn Thành Long múa võ say trong ““Drunken Monkey in the Tiger's Eyes”.