Trần Hữu Kiên - Hò trên núi (Việt Nam's Got Talent 2013 BK 5 tập 18)

Đăng ngày 18-03-2013
Thí sinh: Trần Hữu Kiên
Ca khúc: Hò trên núi
Bán kết 5 - Việt Nam's Got Talent 2013 (17.3.2013)

Bình luận (0)