Clip đã bị xóa!

Trần Hữu Kiên - Hò trên núi (Việt Nam's Got Talent 2013 BK 5 tập 18)

Trần Hữu Kiên - Hò trên núi (Việt Nam's Got Talent 2013 BK 5 tập 18)
show

Ngày đăng 18-03-2013

Thí sinh: Trần Hữu Kiên Ca khúc: Hò trên núi Bán kết 5 - Việt Nam's Got Talent 2013 (17.3.2013)