Sorry, this video is not available in your country.

Trận đánh Leningrad

Putin

Tags: Chiến tranh vệ quốc

Đăng ngày 11-09-2007

Hoà bình thật đáng quí biết bao

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận