Trận hải chiến Trường Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1988

Đăng ngày 31-10-2009
Tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ bãi Đá Gạc Ma trong trận hải chiến năm 1988 tại quần đảo Trường Sa. Thông tin về trận chiến này có thể xem tại địa chỉ sau: //vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa_1988

Bình luận (4)