Clip đã bị xóa!

Trận hải chiến Trường Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1988

Trận hải chiến Trường Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1988
whiteocelot

Ngày đăng 31-10-2009

Tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ bãi Đá Gạc Ma trong trận hải chiến năm 1988 tại quần đảo Trường Sa. Thông tin về trận chiến này có thể xem tại địa chỉ sau: //vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Sa_1988