Sorry, this video is not available in your country.

Trần thức thái cực quyền 18 thức

lenghia2009

Tags: trần thức thái cực quyền 18, bài 18 trần thức

Đăng ngày 05-12-2010

Đây là bài 18 Trần thức thái cực quyền do sư phụ Trần Chính Lôi biểu diễn Chen Zhenglei.
Động tác khá khoan thai và mềm mại, uyển chuyển.
Tuy nhiên do tuổi đã cao (>62 tuổi) nên cụ không sát cước được và Bãi liên cước hơi khó khắn.
Nhưng cũng đang để ta tham khảo.
Đọc thêm

Bình luận (0)