Trần thức thái cực quyền 18 thức

Đăng ngày 05-12-2010
Đây là bài 18 Trần thức thái cực quyền do sư phụ Trần Chính Lôi biểu diễn Chen Zhenglei.
Động tác khá khoan thai và mềm mại, uyển chuyển.
Tuy nhiên do tuổi đã cao (>62 tuổi) nên cụ không sát cước được và Bãi liên cước hơi khó khắn.
Nhưng cũng đang để ta tham khảo.

Bình luận (0)