Clip đã bị xóa!

Trang trí lớp học ở Campuchia

Trang trí lớp học ở Campuchia
vansykhng

Ngày đăng 15-08-2008

Một trường học ở Campuchia, vùng đi qua cửa khẩu Mộc Hóa