Trang trí lớp học ở Campuchia

Tags: Lớp học

Đăng ngày 15-08-2008
Một trường học ở Campuchia, vùng đi qua cửa khẩu
Mộc Hóa

Bình luận (0)