Trao hồ sơ cán bộ, chiến sĩ đi B cho các địa phương

Đăng ngày 26-03-2010
Trao hồ sơ cán bộ, chiến sĩ đi B cho các địa phương

Bình luận (0)