Sorry, this video is not available in your country.

Trao hồ sơ cán bộ, chiến sĩ đi B cho các địa phương

Tin trong nước

Tags: Trao hồ sơ cán bộ, chiến sĩ đi B cho các địa phương

Đăng ngày 26-03-2010

Trao hồ sơ cán bộ, chiến sĩ đi B cho các địa phương

Bình luận (0)