Clip đã bị xóa!

Trao hồ sơ cán bộ, chiến sĩ đi B cho các địa phương

Trao hồ sơ cán bộ, chiến sĩ đi B cho các địa phương
vietnam.today

Ngày đăng 26-03-2010

Trao hồ sơ cán bộ, chiến sĩ đi B cho các địa phương