Sorry, this video is not available in your country.

Trâu rừng tấn công sư tử

Tags: Trâu rừng tấn công sư tử

Đăng ngày 24-08-2012

Chúng ta thường biết sư tử tấn công những loài khác. Nhưng trong video này lại hoàn toàn ngược lại. Chúng bị những con trâu rừng tấn công ác liệt.

Bình luận (0)