Clip đã bị xóa!

Trẻ em đánh nhau, lời cảnh tỉnh cho xã hội

Trẻ em đánh nhau, lời cảnh tỉnh cho xã hội
nguyenxuantruong90

Ngày đăng 05-10-2008

Qua Clip chúng ta thấy được các em nhỏ hiện nay đan dần bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhưng thói hư tật xấu đặc biệt là máu giang hồ, qua đó chúng ta phải thấy rõ trách nhiệm của nhà trường và gia đình đối với các em