Clip đã bị xóa!

Trích đoạn:Máu nhuộm sân chùa - Phượng Loan - Võ Thành Phê

Trích đoạn:Máu nhuộm sân chùa - Phượng Loan - Võ Thành Phê
Vpop

Ngày đăng 05-01-2009

Máu nhuộm sân chùa được Phượng Loan và Võ Thành Phê biểu diễn trong chương trình lưu diễn chuông vàng