Trích đoạn:Máu nhuộm sân chùa - Phượng Loan - Võ Thành Phê

Đăng ngày 05-01-2009
Máu nhuộm sân chùa được Phượng Loan và Võ Thành Phê biểu diễn trong chương trình lưu diễn chuông vàng

Bình luận (4)