Triết học trong đám cưới!

Đăng ngày 31-03-2013
Màn phát biểu triết học trong đám cưới đầy ý nghĩa và hài hước.

Bình luận (2)