Clip đã bị xóa!

Triết học trong đám cưới!

Triết học trong đám cưới!
funny4real

Ngày đăng 31-03-2013

Màn phát biểu triết học trong đám cưới đầy ý nghĩa và hài hước.