Sorry, this video is not available in your country.

Triết học trong đám cưới!

Hài Đừng Hỏi

Tags: hài hước, đám cưới việt, clip hài

Đăng ngày 31-03-2013

Màn phát biểu triết học trong đám cưới đầy ý nghĩa và hài hước.

Bình luận (2)