Clip đã bị xóa!

Trục vớt xác chết dưói hố ga

Trục vớt xác chết dưói hố ga
o0o_loxo_o0o

Ngày đăng 04-03-2009

Phát hiện một xác chết dưới hố ga ngay trong cung thiếu nhi tp bắc ninh