Clip đã bị xóa!

Trùm Boom Online - Thuyền Chiến 14

Phuong

59,559

Tags: Boom online, thuyền chiến 14, Pro

Đăng ngày 15-11-2007

Không thể nói gì hơn ngoài 2 tiếng " Quá Pro !". Xứng đáng vô địch thế giới Boom online

Bình luận (64)


Xem thêm bình luận